صنعت پرداز دنا

پیشرو در صنعت خلاء

شرکت دانش بنیان صنعت پرداز دنا پیشرو در زمینه ی تکنولوژی های خلاء به ویژه تولید انواع فریز درایرهای آزمایشگاهی،صنعتی و پایلوت بابالابردن کیفیت محصولات و دستگاه های مختلف در حوزه های دانشگاهی وپژوهشی