شرکت دانش بنیان صنعت پرداز دنا

پیشرو در صنعت خلاء

مدارک فنی

لیست کامل مدارک فنی شرکت صنعت پرداز دنا شامل استاندارد اتصالات خلاء،هندبوک پمپ خلاء، پمپ خلاء MVP۳۶، مبانی تکنولوژی خلاء و پمپ خلاء MVP۳۲۴