رضایت نامه مشتری

رضایت نامه مشتری شرکت دانش بنیان صنعت پرداز دنا

 شرکت دانش بنیان صنعت پرداز دنا همواره به دنبال بهبود ارتباط خود با مشتری، افزایش نرخ رضایت  مشتری، افزایش حمایت از محصول و بهبود قابلیت استفاده از محصول بوده است.

پروژه ها

پروژه های ما در صنایع دارویی،دانشگاهی،غذایی و بهداشتی

گواهی نامه ها

گواهی نامه، لوحه سپاس،گواهی ثبت اختراع و رضایت مشتری

نمایشگاه ها

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل