شرکت دانش بنیان صنعت پرداز دنا

پیشرو در صنعت خلاء

ما تعهد خود به تحقیق و توسعه را وظیفه اصلی می دانیم. مهمتر از آن، این بزرگترین علاقه ماست. ما دائماً موقعیت خود را به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت خلاء با استفاده از نوآوری‌های فناوری در خشک کردن انجمادی و غلظت خلاء چرخشی تضمین می‌کنیم - و ده‌ها حق ثبت اختراع که توسط شرکت و کارمندان ما نگهداری می‌شود شواهد غیرقابل انکاری در این مورد ارائه می‌دهند.