خشک کردن با فریز درایر

خشک کردن میوه و مواد غذای با فریز درایرهای ازمایشگاهی

فریزدزایر مواد غذایی باعث حفظ اکثریت ویتامین ها و مواد معدنی موجود در حالت اولیه خود میشود. مواد فریزدزایر شده به دلیل فرآیند "سرد و خلاء" که برای استخراج آب استفاده می شود، تغذیه خود را حفظ می کند.

پروژه ها

پروژه های ما در صنایع دارویی،دانشگاهی،غذایی و بهداشتی

گواهی نامه ها

گواهی نامه، لوحه سپاس،گواهی ثبت اختراع و رضایت مشتری

نمایشگاه ها

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت داخل