دنا وکیوم فریز درایر|خشک کن انجمادی|خشک کن تصعیدی|فریز درایر صنعتی|خشک کن سرمایشی|فریز درایینگ|وکیوم درایر|لوازم جانبی کریست |لوازم جانبی CHIRST|خدمات و تعمیرات کریست|خدمات و تعمیرات CHIRST|اسپری درایر|روتاری اواپراتور|وکیوم آون|تغلیظ کننده چرخشی تحت خلاء

Rotary Laboratory Evaporator

A rotary evaporator (also called as “rotavap” or “rotovap”) is a device used in labs for the efficient and gentle removal of solvents from samples by evaporation. The picture on the right shows what a typical rotary evaporator includes.

Rotary Laboratory Evaporator

widely used in medicine,pharmacy,biology research,chemical industry and food production etc.

Rotary Laboratory Evaporator

The rotatory evaporator working principle is that the boiling point of liquids lowers on decreasing their pressure. This allows the solvent to vaporize at lower temperatures than when boiled in a normal atmosphere.

Technical Specification

Bath Diameter 250mm 250mm
Evaporation Volume 50-3000mL 50-2000mL
Condenser Type Vertical or Diagonal Vertical or Diagonal
Cooling Surface cm2 1200 1200

rotavap is an instrument in chemical laboratories used for the effective separation of solvents from given samples via distillation. The device is also used in molecular cooking to prepare extracts and distillates. To understand the working principle of rotary evaporator, we have to know the components consisting of a complete rotavap.

 

Rotary Evaporator Parts

  • It has a motor unit that rotates the vials containing your sample.
  • The machine also has a vapor duct that channels the vapor coming from the sample.
  • A water bath to heat your sample.
  • A condenser into which coolant mixtures such as acetone and dry ice are placed.
  • It also has a collecting flask at the bottom of the condenser, where the distillate collects after re-condensing.
  • A mechanical system to adjust the position of the evaporation flask either from the water bath or out of the water bath.

Rotary Laboratory Evaporator

Shell Freezer

provides fast freezing down to -40℃ by robust cooling system. Uniformity of sample is guaranteed by specially designed rotating

Laboratory Spray Dryer

Process of drying pharmaceutical products with the aim of improving the quality of the manufactured product

Rotary Laboratory Evaporator

Used in labs for the efficient and gentle removal of solvents from samples