فریز درایر پایلوت و صنعتی

شرکت دانش بنیان صنعت پرداز دنا

تقریباً همه مدل ها با دمای کندانسور یخ  در دسترس هستند. -55 درجه سانتیگراد (کاربرد اصلی: محلولهای آبی) و -85 درجه سانتیگراد و -105 درجه سانتیگراد (برای محصولات با نقطه انجماد پایین، به عنوان مثال حلالها)

صنعت پرداز دنا فریز درایر پایلوت 6 لیتری

با دمای ( PFD-8506 /-80 ◦c)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد در حجم زیاد با قابلیت کنترل دمای محصول شامل پیش انجماد خشک کردن اولیه و خشک کردن ثانویه. تفاوت مدل ها در میزان دمای کندانسور (جذب حلال) ظرفیت خشک کردن و آپشن های قابل نصب روی دستگاه می باشد. این دستگاه دارای پمپ وکیوم روغنی دومرحله ای به همراه شیر بالاست جهت ایجاد فشار خلاء و کمپرسورهای صنعتی Semi hermetic پنل کنترلی تاچ با قابلیت کنترل دمای محصول در چندین مرحله به همراه گراف های دما وفشار

دمای دستگاه
-85°C/-50°C-

دمای کندانسور
50°C-

دمای شلف
۰.۶ متر مربع

فریز درایر آزمایشگاهی 5 لیتری با دمای ( PFD-8506 /-80 ◦c)

صنعت پرداز دنا فریز درایر پایلوت 5 لیتری

با دمای (PFD-5012 / -50 ◦c)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد در حجم زیاد با قابلیت کنترل دمای محصول شامل پیش انجماد خشک کردن اولیه و خشک کردن ثانویه. تفاوت مدل ها در میزان دمای کندانسور (جذب حلال) ظرفیت خشک کردن و آپشن های قابل نصب روی دستگاه می باشد. این دستگاه دارای پمپ وکیوم روغنی دومرحله ای به همراه شیر بالاست جهت ایجاد فشار خلاء و کمپرسورهای صنعتی Semi hermetic پنل کنترلی تاچ با قابلیت کنترل دمای محصول در چندین مرحله به همراه گراف های دما وفشار

دمای دستگاه
-85°C/-50°C-

دمای کندانسور
50°C-

دمای شلف
۰.۶ متر مربع

فریز درایر پایلوت 5 لیتری با دمای (PFD-5012 / -50 ◦c)

صنعت پرداز دنا فریز درایر پایلوت 8 لیتری

با دمای ( PFD-8524 /-85 ◦c)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد در حجم زیاد با قابلیت کنترل دمای محصول شامل پیش انجماد خشک کردن اولیه و خشک کردن ثانویه. تفاوت مدل ها در میزان دمای کندانسور (جذب حلال) ظرفیت خشک کردن و آپشن های قابل نصب روی دستگاه می باشد. این دستگاه دارای پمپ وکیوم روغنی دومرحله ای به همراه شیر بالاست جهت ایجاد فشار خلاء و کمپرسورهای صنعتی Semi hermetic پنل کنترلی تاچ با قابلیت کنترل دمای محصول در چندین مرحله به همراه گراف های دما وفشار

دمای دستگاه
-85°C/-50°C-

دمای کندانسور
50°C-

دمای شلف
۰.۶ متر مربع

فریز درایر پایلوت 8 لیتری با دمای ( PFD-8524 /-85 ◦c)

پیشرو در صنعت خلاء

صنعت پرداز دنا

اسپری درایر آزمایشگاهی

برای تهیه گرانول ها و یا ذرات ریز، توسط اسپری کردن مایعات و قرار دادن آن در مجاورت یک عامل گازی شکل داغ

شل فریزر آزمایشگاهی

پیش انجماد مواد داخل ظروف فلاسک قبل از شروع لیوفیلیزه کردن.. دمای انجماد در این دستگاه تا 40- درجه سانتیگراد

تغلیظ کننده چرخشی تحت خلاء آزمایشگاهی

شامل ترکیبی از گرما ، خلاء و نیروی گریز از مرکز برای تبخیر نمونه ها