دنا وکیوم فریز درایر|خشک کن انجمادی|خشک کن تصعیدی|فریز درایر صنعتی|خشک کن سرمایشی|فریز درایینگ|وکیوم درایر|لوازم جانبی کریست |لوازم جانبی CHIRST|خدمات و تعمیرات کریست|خدمات و تعمیرات CHIRST|اسپری درایر|روتاری اواپراتور|وکیوم آون|تغلیظ کننده چرخشی تحت خلاء

فریز درایر پایلوت و صنعتی

شرکت دانش بنیان صنعت پرداز دنا

تقریباً همه مدل ها با دمای کندانسور یخ  در دسترس هستند. -55 درجه سانتیگراد (کاربرد اصلی: محلولهای آبی) و -85 درجه سانتیگراد و -105 درجه سانتیگراد (برای محصولات با نقطه انجماد پایین، به عنوان مثال حلالها)

صنعت پرداز دنا فریز درایر پایلوت 6 لیتری

با دمای ( PFD-8506 /-80 ◦c)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد در حجم زیاد با قابلیت کنترل دمای محصول شامل پیش انجماد خشک کردن اولیه و خشک کردن ثانویه. تفاوت مدل ها در میزان دمای کندانسور (جذب حلال) ظرفیت خشک کردن و آپشن های قابل نصب روی دستگاه می باشد. این دستگاه دارای پمپ وکیوم روغنی دومرحله ای به همراه شیر بالاست جهت ایجاد فشار خلاء و کمپرسورهای صنعتی Semi hermetic پنل کنترلی تاچ با قابلیت کنترل دمای محصول در چندین مرحله به همراه گراف های دما وفشار

دمای دستگاه
-85°C/-50°C-

دمای کندانسور
50°C-

دمای شلف
۰.۶ متر مربع

فریز درایر آزمایشگاهی 5 لیتری با دمای ( PFD-8506 /-80 ◦c)

صنعت پرداز دنا فریز درایر پایلوت 5 لیتری

با دمای (PFD-5012 / -50 ◦c)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد در حجم زیاد با قابلیت کنترل دمای محصول شامل پیش انجماد خشک کردن اولیه و خشک کردن ثانویه. تفاوت مدل ها در میزان دمای کندانسور (جذب حلال) ظرفیت خشک کردن و آپشن های قابل نصب روی دستگاه می باشد. این دستگاه دارای پمپ وکیوم روغنی دومرحله ای به همراه شیر بالاست جهت ایجاد فشار خلاء و کمپرسورهای صنعتی Semi hermetic پنل کنترلی تاچ با قابلیت کنترل دمای محصول در چندین مرحله به همراه گراف های دما وفشار

دمای دستگاه
-85°C/-50°C-

دمای کندانسور
50°C-

دمای شلف
۰.۶ متر مربع

فریز درایر پایلوت 5 لیتری با دمای (PFD-5012 / -50 ◦c)

صنعت پرداز دنا فریز درایر پایلوت 8 لیتری

با دمای ( PFD-8524 /-85 ◦c)

از این دستگاه جهت خشک کردن مواد در حجم زیاد با قابلیت کنترل دمای محصول شامل پیش انجماد خشک کردن اولیه و خشک کردن ثانویه. تفاوت مدل ها در میزان دمای کندانسور (جذب حلال) ظرفیت خشک کردن و آپشن های قابل نصب روی دستگاه می باشد. این دستگاه دارای پمپ وکیوم روغنی دومرحله ای به همراه شیر بالاست جهت ایجاد فشار خلاء و کمپرسورهای صنعتی Semi hermetic پنل کنترلی تاچ با قابلیت کنترل دمای محصول در چندین مرحله به همراه گراف های دما وفشار

دمای دستگاه
-85°C/-50°C-

دمای کندانسور
50°C-

دمای شلف
۰.۶ متر مربع

فریز درایر پایلوت 8 لیتری با دمای ( PFD-8524 /-85 ◦c)